PREVENCE KRIMINALITY

Klub se hlásí k programu prevence kriminality - pořádáním tréninků, seminářů, soutěží, výletů, letního tábora, účastí na soutěžích. Od roku 2004 dochází do klubu děti ze sociálně slabých rodin.

Náplní tréninků je rozvoj obratnosti, pohyblivosti a rovnováhy, formou her a soutěží. Učí se základní techniky karate a připravují se na soutěže. Dětem se vštěpují pravidla slušného chování a jsou vedeny k zdravému způsobu života. Realizace projektu je bez jakékoliv spoluúčasti ze strany zájemců.

Děkujeme městu Česká Lípa za celoroční finanční podporu v roce 2022 na prevenci kriminality mládeže.

Vytvořte si webové stránky zdarma!